Een bedrijf oprichten in Roemenië

Kan ik gemakkelijk een bedrijf oprichten in Roemenië ?

Vandaag is het relatief eenvoudig om een bedrijf op te richten in Roemenië. Wij adviseren op maat. De oprichting van een bedrijf in Roemenië is voor ons eenvoudig we hebben meer dan 15 jaar ervaring.

Voor inlichtingen mail frjacobs@telenet.be 

Keuze rechtsvorm voor een bedrijf in Roemenië

De meest voorkomende rechtsvormen  zijn de SRL  (BV, BVBA) en de SA  (NV) . U kiest een rechtsvorm:

1. Societate cu răspundere limitată (SRL) -  Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2. Societate pe acţiuni (SA) - Naamloze Vennootschap

De SRL  kan voor 100 procent in buitenlandse handen zijn. Ook de bestuurders mogen van buitenlandse afkomst zijn. Het aantal deelnemers in een SRL is minimaal een en maximaal vijftig. Een enig aandeelhouder mag niet in meer dan één SRL enig aandeelhouder zijn. Ook de eenmanszaak komt als SRL in Roemenië veelvuldig voor (asociat unic) .

De kapitaalinbreng kan zowel in geld als in natura worden gedaan en bedraagt minimaal 200 lei (1 Ron = 4.75 euro op 8 april 2019).

De reservatie van de naam van de vennootschap ten behoeve van een firma registratie in Roemenië

Wij reserveren voor U de naam van de vennootschap bij de register. Deze reservatie is de eerste stap en wettelijk verplicht. Pas na goedkeuring van de naamsreservatie door de register kunnen wij uw documenten voor oprichting opmaken.

De registratie van een bedrijfsnaam die de woorden: nationaal, Roemeens, instituut of een afleiding van die woorden bevat dan wel woorden of zinnen die kenmerkend zijn voor de centrale of lokale openbare instellingen of overheden kunnen alleen met toestemming van het Secretariaat-Generaal van de Regering (SGG) worden gerealiseerd.

De beschikbaarheid van de bedrijfsnaam en het logo wordt door het Handelsregister gecontroleerd voordat de statuten worden opgesteld of bij een eventuele verandering van de bedrijfsnaam of het logo:

De verificatie en het voorbehoud van de naam van de onderneming vinden plaats op nationaal niveau vóór de vaststelling van de oprichtingsakte .

De reservering van het bedrijf is geldig voor een maximum van 3 maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag.

Het controleren van de beschikbaarheid van de naam van het bedrijf  wordt door het handelsregisterkantoor gedaan. De naam moet 70 percent verschil hebben t.a.v. bestaande reeds gereserveerde benamingen.

De documenten worden door ons  ingediend bij de ORC waarbinnen de firma haar statutaire zetel vestigt

Wij richten op vanuit België bij volmacht en hierdoor spaart u op de verplaatsingskosten en tijd. 

U komt pas in Roemenië als de SRL of SA opgericht  is om samen met ons het een en ander te activeren (BTW, bankrekening, boekhouder, volmachten bij de notaris, enz...)

Het adres van de zetel van Uw firma in Roemenië 

U kunt geen bedrijf meer oprichten in een kamertje bij een vriend in Roemenië door de anti-fraude bestrijding. Wij hebben twee bedrijvencentra (incubatiecentra) waar wij u tijdelijk of permanent een huurcontract kunnen geven van een bureau aan voordelige tarieven.

Sinds 2009 begeleiden wij opstartende bedrijven in deze incubatiecentra.

Het huurcontract wordt getekend samen met de oprichtingsakte in België prior registratie door onze diensten op de Roemeense register.

De oprichtingsakte en de documentenset voor de registratie van de SRL of SA

Wij maken de akte en alle andere documenten op inclusief alle verklaringen en mandaten t.b.v. de oprichting van de onderneming. Daarna gaan we bij de notaris in Gent als U Belg of Nederlander bent.

In het geval van complexe oprichtingen geven wij instructie welke de bijkomende documenten zijn die U moet halen in het land van herkomst en instructies waar en hoe dat u deze kunt halen en voorzien van een apostille.

Het verzoek tot inschrijving in het handelsregister wordt door ons gedaan met volmacht.

Wat doen we tijdens uw eerste bezoek na oprichting van uw Roemeense vennootschap ?

Wij gaan u meenemen om uw bankrekeningen privé en voor de vennootschap te openen. Wij hebben voorkeur voor een aantal banken maar in principe bent u vrij v.w.b. de keuze van een bank.

We gaan met U een telefoonabonnement met roaming regelen voor online banking indien noodzakelijk.

Wij regelen voor u een betrouwbare boekhouder aan voordeeltarieven.

We bezoeken het bedrijvencentrum en uw bureau als u bij ons een bureau gaat huren en doen ter plaatse nog enkele formaliteiten t.b.v. de activatie van uw onderneming en de BTW /ROI.

Dit zijn de belangrijkste operaties bij de oprichting van een bedrijf in Roemenië.

U spaart de reiskosten uit en hebt geen tijdverlies.

Wij bieden dezelfde service over het gehele Roemeense grondgebied aan een vaste all-in prijs.

Voor inlichtingen mail frjacobs@telenet.be 

read more on this article:  https://www.linkedin.com/pulse/een-bedrijf-oprichten-roemeni%C3%AB-freddy-jacobs-1e/?originalSubdomain=nl